Tầm Quan Trọng Của Việc Phục Vụ Khiếu Nại

No tags

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN PHỤC VỤ KHIẾU NẠI?

Vụ kiện chính thức bắt đầu bằng cách phục vụ khiếu nại. Các cách khác nhau để phục vụ khiếu nại được quy định bởi pháp luật. Nguyên đơn không thể phục vụ khiếu nại cho bị đơn. Nó nên được phục vụ bởi người khác từ 18 tuổi trở lên. Tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ, nó cũng có thể được trao cho người sống với bị đơn, hoặc giao đến nơi làm việc, hoặc đặt ở cửa trước. Bị cáo cần phải trả lời trong thời hạn.

MÁY CHỦ XỬ LÝ LÀ AI?

Thông thường, các khiếu nại được phục vụ bởi các máy chủ quy trình hoặc cảnh sát trưởng thị trấn, và họ không thể chờ đợi trong một thời gian dài khi không có ai ở nhà do giới hạn thời gian của họ. Vì vậy, họ sẽ rời đi và có kế hoạch quay lại sau nếu không có câu trả lời. Do đó, nếu trường hợp của bạn nhạy cảm với thời gian, khiếu nại của bạn không nên được phục vụ bởi những người đó. Tốt hơn là nên thuê ai đó để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, bạn phải nhớ rằng có thể khó xác minh danh tính của người nhận nếu có rào cản ngôn ngữ. Tất cả các máy chủ cần phải viết một bản tuyên thệ nêu rõ khi nào, ở đâu và làm thế nào khiếu nại được phục vụ. Họ cũng cần bao gồm các đặc điểm thể chất của người nhận. Khi có rào cản ngôn ngữ, có thể khó có được thông tin chính xác.

KHIẾU NẠI PHỤC VỤ SAI CÓ THỂ BÁC BỎ MỘT TRƯỜNG HỢP

Nếu bạn nhận được khiếu nại, rất có thể bạn sẽ gặp một luật sư để nhận được một số lời khuyên. Tất cả các luật sư có thể sẽ xác minh hai điều. Đầu tiên, họ sẽ tìm hiểu xem tòa án có thẩm quyền đối với vụ án hay không. Thứ hai, họ sẽ hỏi làm thế nào khiếu nại được phục vụ. Hai yếu tố này thường là tranh chấp chính tại tòa án vì vụ việc có thể dễ dàng bị bác bỏ nếu có vấn đề với hai yếu tố này. Đúng là nguyên đơn có thể nộp đơn khiếu nại khác ngay cả khi vụ việc bị sa thải, nhưng nó sẽ cho đủ thời gian để bị đơn biến mất hoặc che giấu tài sản cá nhân của mình. Vấn đề về quyền tài phán có thể khá phức tạp vì nó đòi hỏi phải giải thích luật, nhưng có thể dễ dàng xác định xem có điều gì sai trong quá trình khiếu nại được phục vụ như thế nào.

Những Điều Cần Nhớ Khi Lên Kế Hoạch Kiện Ai Đó

1. Nếu bị đơn của bạn có nền tảng văn hóa khác, hãy đảm bảo lấy ảnh và thông tin cá nhân khác về anh ấy hoặc cô ấy và chia sẻ thông tin này với máy chủ. Đối với một số người, việc ước tính tuổi Của Một người Châu á có thể khá khó khăn.
2. Thông thường tốt hơn là có hai người phục vụ khiếu nại cùng một lúc để một trong số họ có thể ghi âm hoặc quay video vào thời điểm được phục vụ. Bạn có thể chuẩn bị một máy ảnh cơ thể. Mỗi tiểu bang có các quy định khác nhau về ghi lại các cuộc trò chuyện. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra các quy định của tiểu bang của bạn về vấn đề này.
3. Yêu cầu ai đó có được thói quen hàng ngày của bị đơn thông qua giám sát. Một khi bạn tìm ra mô hình, sẽ dễ dàng hơn để phục vụ khiếu nại trực tiếp cho bị đơn.
4. Khi phục vụ khiếu nại, hãy hỏi người nhận xem họ có phải là bị đơn hay không. Ghi lại câu trả lời trong bản khai. Máy chủ cần phải có càng nhiều thông tin cá nhân càng tốt trước đó để họ có thể bao gồm thông tin chính xác về bản khai. Nếu người nhận không phải là bị đơn, điều quan trọng là phải yêu cầu mối quan hệ với bị đơn và ghi lại nó trong bản khai.

THUÊ MỘT CHUYÊN GIA

Nếu bị đơn tuyên bố rằng có một vấn đề trong cách khiếu nại được phục vụ, có thể mất vài tháng để thẩm phán quyết định vấn đề. Nó sẽ không chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc mà còn dành đủ thời gian cho bị đơn để chuẩn bị cho vụ kiện. Do đó, điều quan trọng là phải thuê các máy chủ chuyên nghiệp có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.